Tagged: Chelameswar Prafulla C. Pant

Bindeshwari Chaudhary Vs. State of Bihar and Ors.

Bindeshwari Chaudhary Vs. State of Bihar and Ors.

Appeal: CIVIL APPEAL NO. 3829 OF 2011 Petitioner: Bindeshwari Chaudhary Respondent: State of Bihar and Ors. Judges: , Chelameswar , Prafulla C. Pant Date of Judgment: Nov 29,...

.3888 OF 2015 VINESHKUMAR MAVJIBHAI PARMAR Vs. DETHALI GOPALAK VIVIDH KARYAKARI SAHAKARI MANDALI LTD. AND

.3888 OF 2015 VINESHKUMAR MAVJIBHAI PARMAR Vs. DETHALI GOPALAK VIVIDH KARYAKARI SAHAKARI MANDALI LTD. AND

Appeal: CIVIL APPEAL NO(s).3888 OF 2015 Petitioner: .3888 OF 2015 VINESHKUMAR MAVJIBHAI PARMAR Respondent: DETHALI GOPALAK VIVIDH KARYAKARI SAHAKARI MANDALI LTD. AND ORS. . Judges: , Chelameswar ,...

State of Uttar Pradesh and others Vs. Dhirendra Pal Singh

State of Uttar Pradesh and others Vs. Dhirendra Pal Singh

Appeal: CIVIL APPEAL NO. 10866 OF 2016 Petitioner: State of Uttar Pradesh and others Respondent: Dhirendra Pal Singh Judges: , Chelameswar , Prafulla C. Pant Date of Judgment:...