.3888 OF 2015 VINESHKUMAR MAVJIBHAI PARMAR Vs. DETHALI GOPALAK VIVIDH KARYAKARI SAHAKARI MANDALI LTD. AND