Mohd. Hussain @ Julfikar Ali Vs. The State (Govt. of NCT) Delhi