Life Convict Bengal @ Khoka @ Prasanta Sen Vs. B.K. Srivastava & Ors.