JAGDAMBA SAMITI EVAM SEVI SANSTHAN Vs. STATE OF UTTARAKHAND & OTHERS