Bharat Sanchar Nigam Ltd. (B.S.N.L.) & Anr. Vs. S.K. Bhatnagar & Ors.