U.S. Supreme Court resolves latest Fourth Amendment dog-sniff case