Tagged: RANJAN GOGOI . PRAFULLA C. PANT . A.M. KHANWILKAR

SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS.  . Vs. STATE OF KARNATAKA and ORS.  .

SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS. . Vs. STATE OF KARNATAKA and ORS. .

Appeal: IN Petitioner: SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS. . Respondent: STATE OF KARNATAKA and ORS. . Judges: RANJAN GOGOI ,, PRAFULLA C. PANT ,, A.M. KHANWILKAR Date of...

Satya Pal Anand Vs. State of M.P. and Ors.

Satya Pal Anand Vs. State of M.P. and Ors.

Appeal: CIVIL APPEAL NO. 6673 OF 2014 Petitioner: Satya Pal Anand Respondent: State of M.P. and Ors. Judges: Ranjan Gogoi , Prafulla C. Pant , A.M.Khanwilkar Date of...

Reliance General Insurance Co. Ltd. Vs. Shashi Sharma and Ors. .

Reliance General Insurance Co. Ltd. Vs. Shashi Sharma and Ors. .

Appeal: CIVIL APPEAL No. 9654 /2016 Petitioner: Reliance General Insurance Co. Ltd. Respondent: Shashi Sharma and Ors. . Judges: Ranjan Gogoi , Prafulla C.Pant , A.M.Khanwilkar Date of...

NO.562 OF 2009 SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS. Vs. STATE OF KARNATAKA and ORS.

NO.562 OF 2009 SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS. Vs. STATE OF KARNATAKA and ORS.

Appeal: IN Petitioner: NO.562 OF 2009 SAMAJ PARIVARTANA SAMUDAYA and ORS. Respondent: STATE OF KARNATAKA and ORS. Judges: RANJAN GOGOI .,, PRAFULLA C. PANT .,, A.M. KHANWILKAR Date...

NO.46 OF 2008 ASHIQ HUSSAIN FAKTOO . Vs. UNION OF INDIA and ORS. .

NO.46 OF 2008 ASHIQ HUSSAIN FAKTOO . Vs. UNION OF INDIA and ORS. .

Appeal: WRIT PETITION (CRIMINAL) NO.46 OF 2008 Petitioner: NO.46 OF 2008 ASHIQ HUSSAIN FAKTOO . Respondent: UNION OF INDIA and ORS. . Judges: RANJAN GOGOI .,, PRAFULLA C....