Zenit Mataplast P. Ltd. Vs. State of Maharashtra and Ors.