State of Maharashtra & Anr. Vs. Gorakhnath Sitaram Kamble & Ors.