State of H.P. & Ors. Vs. Himachal Pradesh Nizi Vyavsayik Prishikshan Kendra Sangh