Rev. Mother Marykutty Vs. Reni C. Kottaram & another