Patel Ravjibhai Bhulabhai (D) Thr. LRS Vs. Rahemanbhai M. Shaikh (D) Thr. LRS. and Ors.