NAJABHAI DESURBHAI WAGH Vs. VALERABHAI DEGANBHAI VAGH and ORS. .