Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd. & Ors. Vs. Nathu Ram